Prijava   

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja ove internetske stranice

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga te materijala s internet stranica alujurkovic.hr pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici internet stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako biste izbjegli kasnije eventualne nesporazume i posljedice povezane s time. Svako korištenje stranice alujurkovic.hr uvjetovano je poštivanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni. Samim pristupom i pregledavanjem internet stranica podrazumijeva se da prihvaćate Opće uvjete koji su iznad svih drugih sporazuma dogovorenih s Jurković d.o.o. ili s nekim ili svim djelatnicima prodajne mreže Jurković d.o.o.. Ova je internet stranica razvijena isključivo u svrhu informiranja o uslugama i prozvodima Jurković d.o.o. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama bez prethodnog pisanog dopuštenja Jurković d.o.o.. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih web stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Osobni i javni podaci

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Jurković d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

Jurković d.o.o. dužan je štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Jurković d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka Jurković d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom internet stranicama www.alujurkovic.hr

Izjava o zaštiti podataka

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Jurković d.o.o.. Podaci i dane informacije bit će pohranjeni u bazi podataka Jurković d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Zaposlenici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane Jurković d.o.o., u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti, te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja. Suglasni ste i prihvaćate da Jurković d.o.o. može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Ostalo

Ova web stranica ne sadrži web formu za unos osobnih podatka, web stranica je informativnog karaktera poduzeća Jurković d.o.o.. Web stranica ne skuplja osobne podatke. Za sva pitanja obratite nam se preko kontakt informacija.

Kontakt                


Pod borići 16
51219 Čavle
Tel / fax: 051-502-243
GSM: 098/442-097

E-mail: [email protected]           [email protected]

Partneri